§ 2. - Umorzenie zaległości w zasadniczym podatku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1938 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.