§ 4. - Ulgi w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki budowlanej w rolnictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  4.
Przy ustalaniu ulg (§ 1) uwzględnione będą obroty, dokonane w okresie od dnia 1 lutego 1949 r.