§ 2. - Ulga celna na śledzie wędzone, t.zw. "stromlingi".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.89.693

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 1934 r. włącznie.