Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.664

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2016 r.
Artykuł  5

Następujące jednostki podziału administracyjnego znajdujące się w strefie przygranicznej na terytorium Ukrainy dodaje się do wykazu Załącznika nr 1 do Umowy:

Волинськa облaсть Volynska Oblast:

"4081. Гевин Hevyn

4082. Opaнi Orani

4083. Руснiв Rusniv"

Львiвськa облaсть Lvivska Oblast:

"1546. Тисовець Tysovets"