§ 4. - Układanie list urlopów pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.52.482

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1922 r.
§  4.
Zmiany kolejności urlopów w ułożonych już i przyjętych listach osób uprawnionych do korzystania z urlopu mogą być wprowadzane, o ile nastąpi na to zgoda zainteresowanego pracownika oraz zarządu przedsiębiorstwa.