Art. 4. - Udzielanie poręki państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.12.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1948 r.
Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.