Art. 1. - Udzielanie poręki państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.12.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1948 r.
Art.  1.
1.
Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania poręki państwowej za zobowiązania, wymienione w art. 2.
2.
Łączna suma każdorazowo ważnych zobowiązań kapitałowych, za które będą udzielone poręki państwowe, nie może przekraczać sumy 250 milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki.