Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze - Rozdział 8 - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego... - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 8 - Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  8

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze

§  34. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze jest udzielana mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, który:
1)
realizuje fazę badań lub rozwoju produktu powstałego w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych albo
2)
wprowadza na rynek po raz pierwszy produkt powstały w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
§  35. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze kosztami kwalifikowalnymi są koszty tych usług:
1)
świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;
2)
niemających charakteru ciągłego ani okresowego;
3)
niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak stałe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
§  36. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.