Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie... - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 7 - Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  7

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka

§  31. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka jest udzielana funduszowi.
§  32. 
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wstępnego rozpoznania oraz badania sytuacji prawnej i ekonomicznej potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka, ponoszone w celu oceny szansy na dokonanie komercjalizacji.
§  33. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.