Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.29.135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 kwietnia 1962 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Porozumieniu Cukrowniczym, sporządzonym w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 41 pkt 2 i 3 Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 28, poz. 156), następujące państwa złożyły Rządowi Wielkiej Brytanii swoje dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia do powyższego Porozumienia:
Liban dnia 3 lipca 1961 r.

Indie dnia 13 lipca 1961 r.

z następującym oświadczeniem i zastrzeżeniem:

"Wobec tego, że Rząd Indii nie uznaje nacjonalistycznych władz chińskich za legalny Rząd Chin, nie może on uważać podpisu złożonego na tekście Porozumienia przez przedstawiciela Chin nacjonalistycznych za ważny podpis w imieniu Chin".

"Niezależnie od ogólnych zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia, Rząd Indii będzie wykonywał swoje zobowiązania przewidziane w artykule 3 dotyczącym subsydiowania, w artykule 5 dotyczącym prywatnej i publicznej kontroli oraz polityki fiskalnej i podatkowej, w artykule 10 dotyczącym poziomu produkcji oraz w artykule 13 dotyczącym maksymalnej i minimalnej ilości zapasów, jedynie w zakresie zgodnym z jego polityką w dziedzinie kontroli, podatków i cen, którą prowadzi w kierunku rozwoju gospodarki narodowej na podstawie planowania".

Paragwaj dnia 11 października 1961 r.

Federacja Nigerii dnia 12 grudnia 1961 r.

Włochy dnia 16 lutego 1962 r.