Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.29.229

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 września 1969 r.
w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości. że Rząd Mauritiusa powiadomił dnia 18 lipca 1969 r. Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za związany od dnia uzyskania niepodległości, tj. od dnia 12 marca 1968 r., postanowieniami Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 71, poz. 621), zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 59, poz. 407), które zostały rozciągnięte na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości.