Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.12.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 stycznia 1972 r.
w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Fidżi notą z dnia 6 stycznia 1972 r. poinformował Rząd Szwajcarii jako depozytariusza Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. (Dz. U. z 1922 r. Nr 19, poz. 159), że uważa się on nadal związany od dnia 10 października 1970 r., to jest od dnia uzyskania niepodległości, postanowieniami niniejszej konwencji, której stosowanie było uprzednio rozciągnięte na jej terytorium przez Wielką Brytanię.