§ 1. - Uchylenie upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.119.977

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1932 r.
§  1.
Uchyla się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1925 r. o oznaczeniu organów sadowych upoważnionych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 431).