Uchylenie upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.119.977

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W, POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 22 grudnia 1932 r.
o uchyleniu upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.

Na podstawie art. 109 prawa wekslowego (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr. 100, poz. 926) zarządza się co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1925 r. o oznaczeniu organów sadowych upoważnionych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 431).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 1933 r.