§ 2. - Uchylenie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. - Dz.U.1997.162.1119 - OpenLEX

§ 2. - Uchylenie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.162.1119

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1997 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.