Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.515

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 1921 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.