Uchylenie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne... - Dz.U.1981.31.177 - OpenLEX

Uchylenie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.177

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 listopada 1981 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.

Na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1958 r. Nr 44, poz. 215 i z 1975 r. Nr 45, poz. 231) zarządza się, co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1967 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych (Dz. U. z 1967 r. Nr 12, poz. 52 i z 1974 r. Nr 2, poz. 16).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.