§ 1. - Uchylenie rozporządzenia w sprawie lokat funduszu emerytalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.260.2180

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2005 r.
§  1.
Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1549).