§ 1. - Uchylenie rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 7 października 1930 r. o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1947 r.
§  1.
Uchyla się rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 7 października 1930 r. o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej (Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 619).