Uchylenie rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 7 października 1930 r. o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ODBUDOWY
z dnia 4 marca 1947 r.
o uchyleniu rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 7 października 1930 r. o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej.

Na podstawie art. 375 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1920 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) zarządzam, co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 7 października 1930 r. o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej (Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 619).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,