Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.22.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 1921 r.

Dekret
z dnia 4 marca 1921 r.
w przedmiocie uchylenia dekretu, poddającego koleje żelazne mocy ustaw wojennych.

Art.  1.

Dekret z dnia 23 lutego 1921 roku o poddaniu kolei żelaznych mocy ustaw wojennych na podstawie art. 6 ustawy z 27 marca 1920 r., Dz. Ust. № 27, poz. 160, - uchyla się.

Art.  2.

Wykonanie dekretu niniejszego powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych i Ministrem Sprawiedliwości.

Art.  3.

Dekret niniejszy wchodzi w życie dnia 5 marca 1921 r. o godzinie 14-ej.