Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.17.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1921 r.

DEKRET
z dnia 23 lutego 1921 r.
o poddaniu kolei żelaznych mocy ustaw wojennych.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 27 marca 1920 (Dz. Ustaw № 27 z dnia 27 marca 1920 poz. 160) wobec grożącego Państwu niebezpieczeństwa poddaje wszystkie koleje żelazne tak państwowe jakoteż prywatne, mocy ustaw wojennych.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wykonanie niniejszego dekretu polecam Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych.