Art. 3. - Uchylenie dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz zmiana ustawy - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1398

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2012 r.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.