§ 1. - Ubezpieczenie członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.43.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1962 r.
§  1.
Obowiązkowi ubezpieczenia w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pełnienia służby pożarniczej, niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, podlegają:
1)
członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
2)
członkowie ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych zorganizowanych w miejscowościach i zakładach pracy,
3)
słuchacze szkół, ośrodków i kursów pożarniczych nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu przynależności do Korpusu Technicznego Pożarnictwa lub straży pożarnej.