§ 2. - Tymczasowy ustrój władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcie na tę ziemię niektórych ustaw i rozporządzeń. - Dz.U.1922.51.458 - OpenLEX

§ 2. - Tymczasowy ustrój władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcie na tę ziemię niektórych ustaw i rozporządzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.458

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1922 r.
§  2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, względnie ustaw, których moc obowiązująca zostaje nim rozciągnięta, tracą moc wszystkie przepisy prawne dotychczas na Ziemi Wileńskiej obowiązujące, a normujące przedmioty objęte przepisami ustaw w § 1 wymienionych.