Art. 8. - Tymczasowe stosowanie wyjątkowych zasad bilansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.25.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1932 r.
Art.  8.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.