§ 2. - Tymczasowe środki ochronne przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.466

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1922 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.