Tymczasowe środki ochronne przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.466

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH.
z dnia 25 czerwca 1922 r.
w przedmiocie tymczasowych środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Na mocy art. 1148 ustawy lekarskiej (Zbiór Praw Ces. Ros., tom XIII, wydanie 1905 r.) zarządza się co następuje;
Na obszarze powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i bracławskiego Ziemi Wileńskiej stosowane będzie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 listopada 1919 r. w przedmiocie tymczasowych środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych (Dz. U. R. P. № 89, poz. 487).
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.