Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.20.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1918 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie tymczasowych etatów dla urzędników Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.

Na podstawie dekretu w przedmiocie utworzenia Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa z dnia 11 grudnia 1918 r. postanawia Rada Ministrów co następuje:
Art.  1.

Oprócz ustalonego dekretem z dnia 11 grudnia 1918 r. etatu szefa Kancelarji Cywilnej, ustala się następujące tymczasowe etaty według tabeli płac urzędników państwowych:

1

referent

z płacą

kategorji

V - a

1

"

"

"

VI

2

"

"

"

VII

2

kancelistów

"

"

IX

1

"

"

"

X

2

maszynistki

}

2

telefonistki

}według umowy, stosownie do norm płacy,

1

woźny

}przyjętych w Ministerstwach.

1

goniec

}

Art.  2.

Urzędnicy do szczególnych poruczeń w liczbie 4 - ch (art. 6 dekretu), nie wchodzący w skład Kancelarji Cywilnej, wynagradzani będą według kategorji płac urzędników państwowych, wskazanej w dekrecie nominacyjnym.

Warszawa, dn. 11 grudnia 1918.