Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2358

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.
§  3.  Po wygaśnięciu mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pracownik zgłasza pracodawcy swój powrót do pracy, a pracodawca dopuszcza go do pracy - na zasadach określonych w art. 74 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).