Tryb postępowania karno-administracyjnego na obszarze powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej pow. bielskiego (b. białowieskiego) w województwie białostockiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.113.801

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 października 1925 r.
w sprawie trybu postępowania karno-administracyjnego na obszarze powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej pow. bielskiego (b. białowieskiego) w województwie białostockiem.

Na podstawie art. 4 dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o uprawnieniu komisarzy ludowych do wymierzania kar w drodze postępowania administracyjno-karnego (Dz. P. P. P. № 14 poz. 154) tudzież na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. w sprawie rozciągnięcia na obszar powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, oraz gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej pow. bielskiego (b. białowieskiego) w województwie białostockiem przepisów prawnych o uprawnieniach władz administracyjnych do wymierzania kar oraz o postępowaniu administracyjno-karnem (Dz. U. R. P. № 103 poz. 724), zarządza się co następuje:
Na obszarze określonym na wstępie będą stosowane w postępowaniu administracyjno-karnem przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1919 r. o postępowaniu karno-administracyjnem (Monitor Polski № 46) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych w tych przepisach rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych: z dnia 8 lipca 1919 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 21 lutego 1919 r. o postępowaniu karno-administracyjnem (Monitor Polski № 159), oraz z dnia 5 marca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 21 lutego 1919 r. o postępowaniu karno-administracyjnem (Dz. U. R. P. № 23 poz. 134), tudzież z dnia 20 lipca 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia o postępowaniu karno-administracyjnem (Dz. U. R. P. № 78 poz. 619).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.