§ 15. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. - Dz.U.1951.19.155 - OpenLEX

§ 15. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.19.155

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
§  15. 9
1.
Od orzeczenia prezydium wojewódzkiej rady narodowej o wykupie służy stronom w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia odwołanie:
1)
do Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, jeśli wykup dotyczy maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych,
2)
do Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, jeżeli wykup dotyczy autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej, które wydało orzeczenie.

2.
Orzeczenie ministra jest ostateczne."
9 § 15:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 maja 1952 r. (Dz.U.52.28.191) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 czerwca 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 lutego 1955 r. (Dz.U.55.9.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1955 r.