§ 1. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. - Dz.U.1951.19.155 - OpenLEX

§ 1. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.19.155

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
§  1.
1.
Artykuły powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 285).
2.
Przepisy dotyczące prezydiów wojewódzkich rad narodowych odnoszą się również do Prezydiów Rad Narodowych m.st. Warszawy i m. Łodzi.