Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1841

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137 i 1694) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedziby urzędów żeglugi śródlądowej;
2) siedziby delegatur urzędów żeglugi śródlądowej;
3) właściwość miejscową delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w sprawach z zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.
§  2.  Określa się miasta Bydgoszcz, Wrocław oraz Szczecin jako siedziby urzędów żeglugi śródlądowej.
§  3.  Ustala się następujący terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:
1) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:
a) śródlądowe drogi wodne:
rzeka Wisła od ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
Kanał Bydgoski,
rzeka Noteć (górna) od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim,
Kanał Górnonotecki,
rzeka Noteć (dolna) od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty,
rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły,
Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło,
rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia rzeki Noteci,
rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
Kanał Elbląski od jeziora Drużno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki wraz z tymi jeziorami i jeziorami na trasie kanału oraz szlak boczny w kierunku miejscowości Zalewo od jeziora Jeziorak do jeziora Ewingi włącznie,
Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek wraz z jeziorem Bartężek,
rzeka Elbląg od jeziora Drużno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału,
system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący jeziora połączone kanałami tworzącymi szlak od jeziora Roś (włącznie) w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy (włącznie) w miejscowości Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry i Święcajty, wraz z Kanałem Giżyckim oraz Kanałem Niegocińskim i kanałem Piękna Góra oraz szlak od Jeziora Ryńskiego (włącznie) w miejscowości Ryn do Jeziora Nidzkiego (do 3 km, stanowiącego granicę z rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z jeziorami: Bełdany, Guzianka Mała i Guzianka Wielka,
rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,
rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,
Kanał Żerański,
rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,
rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,
b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
2) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:
a) śródlądowe drogi wodne:
rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) oraz szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do Śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław,
węzeł dróg wodnych we Wrocławiu,
Kanał Gliwicki,
Kanał Kędzierzyński,
rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),
Kanał Łączański,
b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
3) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:
a) śródlądowe drogi wodne:
rzeka Odra od ujścia rzeki Nysa Łużycka (km 542,4) do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią (km 704,1), która przechodzi od przekopu Klucz-Ustowo (km 730,5) w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie,
jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami,
przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,
rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry,
rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry,
b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego oraz miasta na prawach powiatu Gorzowa Wielkopolskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
§  4. 
1.  Określa się miasta Gdańsk, Giżycko oraz Warszawa jako siedziby delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.
2.  Określa się miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Kraków jako siedziby delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
§  5. 
1.  Ustala się właściwość miejscową delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:
1) Delegatura w Gdańsku:
a) śródlądowe drogi wodne:
rzeka Wisła od ujścia rzeki Wdy do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
Kanał Elbląski od jeziora Drużno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki wraz z tymi jeziorami i jeziorami na trasie kanału oraz szlak boczny w kierunku miejscowości Zalewo od jeziora Jeziorak do jeziora Ewingi włącznie,
Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek wraz z jeziorem Bartężek,
rzeka Elbląg od jeziora Drużno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa pomorskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego oraz miasta na prawach powiatu Elbląg - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
2) Delegatura w Giżycku:
a) śródlądowe drogi wodne:
Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału,
system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący jeziora połączone kanałami tworzącymi szlak od jeziora Roś (włącznie) w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy (włącznie) w miejscowości Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry i Święcajty, wraz z Kanałem Giżyckim oraz Kanałem Niegocińskim i kanałem Piękna Góra oraz szlak od Jeziora Ryńskiego (włącznie) w miejscowości Ryn do Jeziora Nidzkiego (do 3 km, stanowiącego granicę z rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z jeziorami: Bełdany, Guzianka Mała i Guzianka Wielka,
rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,
rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,
b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa podlaskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz miasta na prawach powiatu Olsztyn - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
3) Delegatura w Warszawie:
a) śródlądowe drogi wodne:
rzeka Wisła od ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5) do miejscowości Silno (km 719,9),
Kanał Żerański,
rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,
rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,
b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
2.  Ustala się właściwość miejscową delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:
1) Delegatura w Krakowie:
a) śródlądowe drogi wodne:
rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),
Kanał Łączański,
b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i następujących powiatów województwa śląskiego: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
2) Delegatura w Kędzierzynie-Koźlu:
a) śródlądowe drogi wodne:
rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) do ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej (km 181,3),
Kanał Gliwicki,
Kanał Kędzierzyński,
b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa opolskiego i następujących powiatów województwa śląskiego: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tych, Zabrza i Żor - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 831 oraz z 2004 r. poz. 639), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. poz. 1694).