Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2257

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) 1  (uchylony);
2) transport;
3) 2  żegluga śródlądowa;
4) 3  gospodarka morska;
5) 4  (uchylony).
6) 5  gospodarka wodna.
3.  6  Minister jest dysponentem części 39, 69, 21 i 22 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U.2020.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 października 2020 r.
2 § 1 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 6 października 2020 r. (Dz.U.2020.1722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2020 r.
3 § 1 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 6 października 2020 r. (Dz.U.2020.1722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2020 r.
4 § 1 ust. 2 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 2020 r.
5 § 1 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 2020 r.
6 § 1 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 6 października 2020 r. (Dz.U.2020.1722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U.2020.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 października 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 2020 r.