§ 1. - Terytorialne zmiany w rejestrze stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1938 r.
§  1.
Rejestr stowarzyszeń, których siedziba znajduje się na obszarach powiatów wyłączanych z dotychczasowych województw, zostaje przeniesiony do urzędów wojewódzkich nowej właściwości miejscowej. Stowarzyszenia te zostaną zapisane do prowadzonego tam rejestru pod nowymi kolejnymi pozycjami. O przeniesieniu powinny być uczynione odpowiednie adnotacje w rubryce 6 rejestru zarówno dawnego, jak nowego miejsca zapisu.