§ 5. - Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w... - Dz.U.1950.20.178 - OpenLEX

§ 5. - Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.20.178

Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1950 r.
§  5.
Osoby, określone w paragrafach poprzedzających, które nie dopełnią warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu w odpowiednich terminach, tracą prawo do uzyskania dyplomu.