Termin rozpoczęcia czynności przez Sąd Apelacyjny w Toruniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.104

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 maja 1945 r.
o terminie rozpoczęcia czynności przez Sąd Apelacyjny w Toruniu.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Toruniu (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 230) zarządzam, co następuje:
Termin rozpoczęcia czynności przez Sąd Apelacyjny w Toruniu ustala się na dzień 15 maja 1945 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.