§ 2. - Termin rozpoczęcia czynności przez Sąd Apelacyjny w Toruniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.104

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.