Art. 12. - Terenowe organy jednolitej władzy państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.14.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  12.
1.
Prezydium rady narodowej jest jej organem wykonawczym i zarządzającym.
2.
Prezydium rady narodowej działa kolegialnie.