Ciepła Helena, Sarbiński Rafał Marcin, Sobczyk-Sarbińska Katarzyna, Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich. Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich. Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
Wprowadzenie

Powojenna Warszawa poniosła poza oczywistymi i niebudzącymi wątpliwości stratami w ludziach także wielkie straty materialne. Zniszczeniu uległo bardzo wiele budynków, w których skupiało się życie rodzinne, kulturalne czy towarzyskie ówczesnych mieszkańców.

Świadczyć o tym może choćby raport o stratach wojennych Warszawy z 2004 r., z którego wynika, że w przedwojennej Warszawie swoje życie prowadziło ok. 300 000 rodzin. W okresie powojennym natomiast liczba tych samych rodzin zmalała w sposób radykalny, w wyniku czego wynosiła ona ok. 100 000 (zob. Miasto Stołeczne Warszawa, Zespół ds. ustalenia wartości strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku II Wojny Światowej, Raport o stratach wojennych Warszawy, Warszawa 2004, http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/ip/Raport_straty_wojenne_Warszawy.pdf).

Warszawa potrzebowała szybkiego przeprowadzenia odbudowy. Sytuacja związana z zabudowaniami Warszawy nie napawała optymizmem jej mieszkańców. Jak wynika ze wspomnianego wyżej raportu, niemal 70%...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy