§ 4. - Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
§  4.
Tekst telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia, pochodzących z Polski, może być napisany zarówno w języku jawnym, jak i w języku tajnym. W charakterze języka jawnego mogą być stosowane: polski, francuski i jeden z języków któregokolwiek z krajów miejsca przeznaczenia. W wypadku posługiwania się językiem tajnym, nadawca winien dostarczyć klucz szyfru, którym posługuje się przy układaniu telegramów.