§ 11. - Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
§  11.
Opłaty telegraficzne na rzecz zarządu poczt i telegrafów uiszczają nadawcy telegramów bądź przy nadawaniu telegramów, bądź po upływie każdego miesiąca, odbiorcy zaś zawsze po upływie miesiąca.

Kredytowanie opłat i wystawianie przez urzędy poczt i telegrafów odpowiednich rachunków miesięcznych odbywa się na ogólnych zasadach.

W wypadkach nieakuratnego regulowania rachunków wydane przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów zezwolenie na wydawanie lub odbiór telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia może być cofnięte.