§ 11. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  11.
Taryfę składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów międzynarodowych pojazdami samochodowymi, określają odrębne przepisy.