§ 10. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  10.
Jeżeli pojazd mechaniczny pozostaje za granicą po upływie okresu ubezpieczenia na skutek wypadku objętego ubezpieczeniem i zostanie przetransportowany do kraju, posiadacz pojazdu mechanicznego nie jest obowiązany do opłacenia dodatkowej składki za ten okres.