§ 6. - Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i... - Dz.U.1985.10.39 - OpenLEX

§ 6. - Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.10.39

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1990 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.