§ 2. - Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i... - Dz.U.1985.10.39 - OpenLEX

§ 2. - Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.10.39

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1990 r.
§  2.
1. 3
Przynależność przedsiębiorstwa do gałęzi bądź branży, stosownie do podziału taryfowego uwzględnionego w tabeli, wyznacza nadany mu przez Główny Urząd Statystyczny symbol gałęzi bądź branży według Klasyfikacji gospodarki narodowej (KGN).
2.
Składkę za ubezpieczenie środków trwałych przedsiębiorstw przemysłowych nie wymienionych w tabeli ustala PZU przyjmując za podstawę stawkę za ubezpieczenie określoną w tabeli dla przedsiębiorstw o najbardziej zbliżonym profilu produkcji.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.