§ 8. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1987.40.236 - OpenLEX

§ 8. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.40.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.
§  8.
1.
Jeżeli posiadaczowi pojazdu przysługują obniżki z różnych tytułów, obniżki te oblicza się kolejno, a ich łączna kwota nie może przekraczać 70% składki taryfowej.
2.
Składkę zaokrągla się do 10 zł w ten sposób, że końcówki do 5 zł pomija się, a końcówki przekraczające 5 zł zaokrągla się w górę do pełnych 10 zł.