§ 4. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1989.72.427 - OpenLEX

§ 4. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.427

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  4.
Podstawę wymiaru składki za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej stanowi:
1)
liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku,
2)
w odniesieniu do pojazdów należących do jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, nie będących przedsiębiorstwami państwowymi, wymiar składki dokonywany jest w zależności od liczby kilometrów planowanego przebiegu tych pojazdów; nie dotyczy to pojazdów Komendy Głównej Straży Pożarnych, szkół pożarniczych, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, w odniesieniu do których wymiar składki dokonywany jest według zasady podanej w pkt 1.