§ 3. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1989.72.427 - OpenLEX

§ 3. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.427

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  3.
1. 1
Składka kwartalna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych:
Pozycja taryfyPojemność skokowa silnika w cm3*)Wysokość składki w zł
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym113.000
2901 - 1250177.000
31251 - 1500**)266.000
4powyżej 1500395.000

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO, 125p i Polonez o pojemności silnika do 1600 cm3.

2.
Składki określone w kolumnie I tabeli zamieszczonej w ust. 1 dotyczą samochodów produkowanych w państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Jugosławii, a składki określone w kolumnie II dotyczą samochodów produkowanych w innych państwach.
3. 2
Składka kwartalna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według ładowności i przeznaczeniaWysokość składki w zł
5Autobusy, przyczepy autobusowe oraz trolejbusy550.000
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*)148.000
7Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe228.000
8Samochody specjalne (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym89.000
9Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg oraz inne pojazdy-przyczepy i jednoosiowe przyczepy ciężarowe przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki9.800
10Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 919.600
11Przyczepy ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz naczepy19.700
12Ciągniki, z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 719.700
13Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie o pojemności silnika powyżej 50 cm317.500
14Motorowery, wózki inwalidzkie, motocykle o pojemności silnika do 50 cm37.800

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

4. 3
Za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4 pkt 2 składka kwartalna wynosi 10 zł za 1 km planowanego przebiegu tych pojazdów.
1 § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 1990 r.

2 § 3 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 1990 r.

3 § 3 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 1990 r.